Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Peygamberimiz (s.a.s.) Efendimizin okudugu ve bizim de her zaman okumamiz gereken dua
#1
Muhammed-1 
Peygamberimiz (s.a.s.) Efendimizin okudugu ve bizim de her zaman okumamiz gereken dualardan bazilari sunlardir:

Okunusu: Allâhümme eslih lî diniyel-lezi huve i'smetü emrî, ve eslih lî dünyâyel-letî fîhâ meâsi, ve eslih lî âhiretiyel-1etî Fihâ meâdî, vec'alil-hayate ziyadeten lî fi külli hayrin vec'alil-mevte râheten lî min külli serrin.

Anlami: Siginagim olan din islerinde beni hata yapmaktan koru, geçimime vesile olan dünyami islah eyle, dönüsüm olan ahiret hayatinda beni senin rahmetine yaklastiracak seylerle merzuk eyle, hayatimi, her hayirli iste daha fazlasini yapmaya muvaffak eyle, razi olmadigin seylerden beni uzaklastir , ölümümü de dünya sikintilarindan rahatlamaya sebep kil.

Okunusu: Allâhümme musarrifel-kulûbi, sarrif kulûbenâ alâ tâetik.

Anlami: Ey kalbleri kudret elinde bulunduran Allahim. Kalblerimizi rizana uygun amel ve ibadete çevir.

Peygamberimizin en çok okudugu dua:

Okunusu: Allahümme atina fid-dünya haseneten ve f"il-ahireti haseneten ve kinâ azâbennâr .

Anlami: Allahim! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ates azabindan koru.

Peygamberimizin çok yaptigi dualardan biri de sudur:

Okunusu: Ya mukallibel-kulûbi sebbit kalbî âlâ dinike.

Anlami: Ey kalbleri çeviren Allah! Benim kalbimi Hak Dinin üzerinde sabit kil.

Birçok duanin manasini içine alan özlü bir dua:

Okunusu: Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhu nebiyyüke Muhammed. Ve neûzü bike min serri me's teaneke minhu nebiyyüke Muhammedün sallu aleyhi ve sellem, ve entel-müsteânu ve aleykel-belâgu velâ havle ve la kuvvete illa billah.

Anlami: Allahim! ben Peygamberin Muhammed aleyhisselamin senden istedigi seylerin hayrindan diler, Onun sana sigindigi serlerden de sana siginirim. yardım ancak senden beklenir , dünya ve ahirette arzu edilen seye ulastiracak sensin. Bütün güç ve kuvvet ancak Allahin yardimi iledir.

Sevglli Peygamberimizin Hz. Ebu Bekire ögrettigi güzel bir dua:

Okunusu: Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran. Ve lâ yagfiru-z zünûbe illâ ente fagfirlî magfireten min indik. Verhamnî inneke entel-gafûrurrahim.

Anlami: Allahim! Kendi nefsime çok zulmettim, senden baska günahlari afvedecek yoktur. Kendi katindan beni bagisla ve beni esirge. süphesiz, bagislayan, merhamet eden ancak sensin.

Okunusu: Allâhümme innî eûzü bike min zevali ni'metike ve tehavvuli a'fiyetike ve füc'eti nikmetike ve cemîi sahatik.

Anlami: Allahim!Bana verdigin nimetin elimden gitmesinden, afiyetin degismesinden, ansizin karsilasacagim musibetlerden ve gazabini gerektiren seylerin hepsinden sana siginirim; beni bunlardan koru Ya Rab.

Bir kimse Peygamberimize:

Ya Resulellah Rabbime dua ederken nasil dua edeyim? diye sordu.

Resul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz:

Okunusu: Allâhümmegfir li, verhamnî, ve â'fi-inî verzuknî diye dua et. Bu mübarek kelimeler , senin dünyana ve ahiretine ait dileklerini toplu olarak ifade eder'' buyurdu.

Anlami: Allahim! Beni bagisla, beni esirge, bana afiyet ver, beni helalinden riziklandir.

Peygamber Efendimizin her sabah ve aksam okudugu dua:

Okunusu: Allâhümme innî es'elükel-afve vel-âfiyete fiddünya vel-âhireti. Allâhümme inni es'elükel-afve velâfiyete fî dînî ve dünyaye ve eh1i ve malî. Allahümmestûr e'vrâti ve âmin rev'ati. Allahümmehfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an simali ve min fevki ve euzu biazametike en egtâle min tahtî.

Anlami: Allahim! Dünya ve ahirete ait islerimde senden af ve afiyet isterim. Allahim! Dinim, dünyam, aile ve malim hakkinda senden af ve afiyet dilerim.Allahim! kusurlarimi ört, beni korktuklarimdan emin kil. Allahim! Önümden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden beni koru. Altimdan gelecek kötülüklerden de senin azametine, büyüklügüne siginirim, lier yönden gelecek kötülüklerden beni koru Allahim

Signing of RasitTunca
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca

Smileys-2
www
Cevapla
#2
Dini-1 
Hergün okunacak duâlar nelerdir?

Soru: Sabah-akşam okunması gereken duâlar nelerdir?

Cevap: Okunacak duâlar çok ise de, birkaçını bildirelim! Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Duâ, mü'minin silâhı, dinin direğidir.) [İ.Ebiddünya]

(Sabah-akşam 7defa Allahümme ecirnî minennâr diyen cehennemden kurtulur.) (E.Dâvüd)

(Sabah-akşam, 3 defa, (Bismillahillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemî'ul'alîm) okuyan, büyücü ve zâlimlerin şerrinden emîn olur) [İ.Mâce]

(Sabah 3 defa, "E'ûzü billâhis-semî'il alîm-i mineşşeytanirracim" diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehîd olur. Akşam da okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Şirkten korunmak için "Allahümme innî e'ûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve estağfiruke li-ma lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun.) [İ.Ahmed]

(Sabah-akşam 7 defa, "Hasbiyallahü lâ ilâhe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve âhiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]

Şükür Duâsı

(Allahümme mâ eshâba bî bin ni'metin ev bi ehâdin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsâ denir.]

(Sabah-akşam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ küllî şey'in kadîr" okuyan, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]

(Günde yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" diyenin, günâhları deniz köprüğü kadar da olsa affedilir.) [Müslim] [Yüz defa da akşam okumalıdır]

(Evden çıkarken "Bismillâhi, tevekkeltü alellahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" diyen, tehlikelerden korunur ve şeytân ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

(Günde 25 defa "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm el-hayy-ül- kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî" okuyan belâdan kurtulur.) (M.hidâye)

("Lâ havle... okumak, 99 derde devâdır. Bunların en hafifi gamdan, sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebû Nuaym]

(Her gün yüz defa salevât getiren, münâfıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyâmette şehîdlerle beraber olur.) [Taberânî]

[İmâm-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh okurdu. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer defa Salevât getirirdi. (T.Mazherî)]

Günde 25 defa (Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'del mevt) okuyan şehîd olarak ölür. (R. Muhtâr)

(Sabah namazından sonra 11 ihlâs okuyana, Cennette bir burç verilir.) [Harâitî]

Abdestli Yatmak

Yatağa abdestli gir, E'ûzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsî, 3 İhlâs, bir Fâtiha ve birer defa iki kul e'ûzü'den sonra 3 defa (Estağfirullâh'elazîm ellezî lâ ilâhe illâhü) oku, 3.süne ( el-hayyelkayyûme ve etûbü ileyh) ekle. On defa da (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) oku, 10. suna (hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâhü) ilâve et! Uykudan uyanınca (Allahümmagfirlî) de! (Ey Oğul İlmihâli)

Peygamber efendimiz, (Yâ Âişe, Kur'ân-ı kerîmi hatmet, bütün Peygamberleri kendine şefâ'atçı kıl ve mü'minleri kendinden râzı et!) buyurdu. Hz.Âişe vâlidemiz, kısa zamanda bunları nasıl yapacağını sorunca, buyurdu ki: (3 ihlâs okuyan, Kur'ân-ı kerîmi hatmetmiş sayılır. "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî'il Enbiyâi velmürselîn" diyen bütün enbiyâyı râzı eder. "Allahümmağfirlî velil mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslismât" diyen, bütün mü'minleri râzı eder. "Sübhânallahi vel hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vellahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" diyen, Allahü teâlâyı râzı eder.) [Ey Oğul İlm.]

(Yatağa girince, 3 defa "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okuyanın günâhları, deniz köpüğü kadar da olsa affolur.) [Tirmizî] [Devamı var]

Çeşitli dualar

(Günde 25 defa (Allahümmagfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn) okuyan, âbidlerden olur.) [Miftâh-ün-necât]

(Kim sabah-akşam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevâb kazanamaz.) [Deylemî]

(Gece Amenerresûlüyü okumak, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibâdetle geçirmiş sevâbı verilir.) [Şir'a]

(Tebârekeyi okumadan yatma! Ölürsen kabirde yoldaş olur, kabir azâbını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba avuşur.) [E.O İlm]

(Yatağa abdestli girip zikreden, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibâdet eder. Uyanınca, yine zikrederse, o melek onun affı için duâ eder)[İ Hibbân]

(Gece Yâsin okuyanın günahları affolur.) [Beyhekî]

(Eve girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubî]

(Evinden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, yetmiş melek, evine gelinceye kadar duâ ve istigfâr eder.) [Ey Oğul İlm]

(Günde 70 istigfâr okuyanın, 700 günâhı affolur.) [Deylemî]

(İstigfâra devam eden, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İ.Mâce]

(Kıyâmette bana en yakın olan dünyada bana en çok salevât getirendir.) [İ.Hibbân]

(Günde yüz defa Lâ ilâhe illallah diyenin yüzü, kıyâmette dolunay gibi parlar.) [Taberânî]

(Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhânallah-il azîm ve bi hamdihî diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

[Sebeplere yapışıp duâsı kabûl olan kimse, şifâ verici ilâca kavuşur, hastalığı iyi olur. Çünkü bir hadîs-i şerîfte (Çalışmadan duâ eden, silâhsız harbe giden gibidir) buyuruldu.]

(Cum'a namazından sonra, 7 defa ihlâs ve mu'avezeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazâdan, belâdan, kötü işlerden korur.) [İ.Sünnî]

(Bir yere gelen, E'ûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimîn'i [40 defa] oku, dert ve belâdan kurtul.) [Hâkim]

Namaz kılıp duâdan sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir İhlâs ve iki Kul-e'ûzü okumakı ve 67 Estagfirullah demek müstehâbdır.

Peygamber efendimiz, sıkıntıyı gidermek için, (Lâ ilâhe illallâhül'azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il'azîm lâ ilâhe illallâhü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül Arşil-kerîm) okurdu. (Müslim)

Hergün sabah-akşam 24 defa Estagfirullah, sonra (Estagfirullâhel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) denir, sonra 11 ihlâs, 7 Fâtiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alî seyyidinâ muhammed okunur, sevâbı Peygamber efendimizin, Eshâb-ı kirâm ve Evliyânın rûhları ile Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip; rûhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya duâ edilir.

Bir hâcete kavuşmak için, 2 rek'at namaz kılınır, sevâbı silsile-i aliyye'ye hediye edilerek duâ edilir!

Deliye Okunan Duâ

Şu duâ [İslâm harfiyle yazıp] deliye okunursa, akıllanır, hastaya okunursa şifâ bulur: (Revâ Aliyyül-Rıdâ, fe-kâle, Haddesenî ebî Mûsel-Kâzım an ebîhi Ca'feris-Sâdık an ebîhi Muhammedenil-Bakır an ebîhi Zeynel'âbidîn Alî an ebîhil-Hüseyn an ebîhi Alî bin Ebî tâlib radıyallahü anhüm, kâle haddesenî habîbî ve kurretü aynî Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kâle haddesenî Cibrîlü, kâle semi'tü Rabbül'izzeti yekülü, Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî)

M. Mâsum hazretleri buyuruyor ki: Duâ ve âyet-i kerîme, şifâ veya bir ihtiyâcın hâsıl olması için üstâdın izni ile okunmalıdır. Üstâd vefât etmişse, kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alan, izin verenin vekili olur. Bunun okuması, vekil edenin okuması gibi te'sîrli olur.

Âyet-i kerîmenin, duânın te'sîr edebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın Ehl-i sünnet i'tikâdında olması, Allahü teâlânın rızâsı için okuması, kul hakkından sakınması, harâm yememesi ve karşılığında ücret

Signing of RasitTunca
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca

Smileys-2
www
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 2 Ziyaretçi