Thread Rating:
  • 35 Vote(s) - 3.11 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Raşidi Tarikatında Tesbih Yönlerinin Sebebi
#1
RasitTunca-1 
   

Raşidi Tarikatında Zikir ve Virdlerin Tesbihatindaki Tesbih Yönlerinin Sebebi ve Hikmetleri

Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi için, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek için, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz için semadaki gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi için şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasiniz yani.
KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herkes bu haliyle ceksin.

HiZBÜL KEBiR
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA

SEBEBi Yaratilandan Yaratana dogru niyaz onun için

5. Felak Suresi (17 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE

6.Nas Suresi (17 Defa)

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE

7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE

SEBEBi Sagadan sola cünkü bizler zahir olnlariz onlar ise zahir degiller onlar ile bizler zIt kutuplariz ve öyle olunca SUIFIR noktasi tesbihin ortasi ve bizler bir tarafinda onlar bir tarafdinda kileriz yani.

9,1. Rabbic’alni mukimessalati.....

9,2. Ülaikellezine....

9,3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi.....
9. Rabbenâ âtinâ min.....

10_1. Ellezîne yezkurûnallâhe......

10_2. Ellezîne yekûlune rabbenâ

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK

SEBEBi hepsinde yaratandan bir istek yapiyoruz ve yaradanin bizde onlari var kilmasini istiyoruz ve öyle olunca yaradandan yaratilana dogru bir akim ve enerji ve yardım.

“Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi Günahdan sevaba kirden temizlenmye dogru kötüden iyiye dogru bir enerji akisi

istiaze Duası El Evvel TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi Cünkü bütün kötü kimliklerden yaradana siginiyoruz, yani kötüden iyiye, ve zayif olandan hakim ve kuvetli olana dogru bir siginis ve enerji akimi.

17. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
şifâen min külli dâin. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi Cünkü bütün kötümuzuratdan yaradana siginiyoruz, yani kötüden iyiye, hastalikdan sagliga ve zayif olandan hakim ve kuvetli olana dogru bir siginis ve enerji akimi.

19. Salavati Kebire (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi cünkü onlar en iyi olanlar bizler ise sonarkilriz ve onlara dogru onlar gibi olmaya dogru bir enerji akimi ve istek ve dua ve yönelis

20. Salavati Kasr (9 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi Bu salkavat ise dünyada gezen ibrahimlere gezen muhammedlere gezen isalara canli olup o hakikinin parcasi olan paracik olnlara yani o yüzden ve biz sag canli olandan canlilardan soldaki bekadaki bütünlerimize dogru enerji akimi

31. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa)
TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi Cünkü bütün kötü muzuratdan kötü kimliklerden yaradana siginiyoruz, yani kötüden iyiye, hastalikdan sagliga ve zayif olandan hakim ve kuvetli olana dogru bir siginis ve enerji akimi.

31_2. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi Rabbimizden kullarina abdlerine dogru bir enerji istiyoruz yani gercek hay ve diri olan sagdan Rabden, sola abde dogru.

32. den 53._1 e kadraki esmalar SOLDAN SAĞA

SEBEBi Kemalata dogru bir enerji akimi yani soldan saga

53._1 „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
54._2 „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi Rabbimizden bize dogru bir kalkan ve koruma enerjisi akimi

Rahman suresinden ayetler TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi

cünkü kurandaki yerleri sagdan sola dogru zaten

55. "Sübhanallahi velhamdü lillahi TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi Bu duayi bir hadisidne muhamed ayşe annemize yatmadan okumasini tavsiye ederken bunun kabeyi tavaf etmek gibi oldgunu söylemiş Kabe ise Sagdan sola dogru tavaf edilir ve o yüzden

55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi Rabbin gölgeilik onun rabligine şeriklik edenleri yakip yikici yok edici kuvesi sagdan sola dogru

56 . ihlas Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

57 . Fatiha Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

SEBEBi kurandaki haliyle sagdan sola

58. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

SEBEBi
cünkü kulundan Rabbina dogru sevgi cümleleri akişını temsil eden eenrjinin akimi

59. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ..SAĞDAN SOLA

SEBEBi cünkü sünnet olan sag ile girlir sol ile cikilir

62. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN

SEBEBi Allanin rizki yoklukdan varliga dogru akmakdan yine gece yani sol gündüze dogru akmakda ..... ölüden diriye SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN AKMAKDA

77. "Allâhumme salli 78. "Allâhumme barik SAĞDAN SOLA

SEBEBi Bizler dünyadakiler ve sag ve diri olanlariz salavat selam bizden ,muhamed ise bekadaki ve soldaki ahiretteki gölgedeki sola dogru yani

80._a dan 90 kadar BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN

SEBEBi kurandaki haliyle sagdan sola

Tesbihat „Subhanallah“ „Elhamdülillah“ „Allahuekber“ „Estağfirullah“ SOLDAN SAĞA

SEBEBi Kulundan Rabbe dogru hay ve diri olan a dogru yani saga dogru enerji akimi

101 . "Allâhumme salli alâ.....TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

102. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi SOLDAN SAĞA

SEBEBi Bu ikisi Diri ve canli olan muhammede ve diri olan mehdiye dogru

104. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri
çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA


SEBEBi Rabbe dogru, saga, hay olana dogru dogru

varabilirsen taaa oraya, MAKAMI RIZAYA ve RAZiYEYE, makamin mübarek olsun.

dedik, müslümandik, mümin olduk, ince ince en iyilerden olduk, iyilik
iyilik gitdik gitdik, dere tepe düz gitdik, eeeeee kuraninda sonu var
gülüm, kulhuyu okudun felak nas okudun, kuran bitti, ee daha nereye
gitcen gari, yani artik geri dönme zamani gülüm. işde zikirimzde bir
yere varirsinki "allahüme salliler" okunur yani orasi zikirimizin
tahiyat kismi, ordan öteye sagdan sola gidersin tesbihde, ve sonra taaa
"nun" a kadar varirsin. "nun" zikirimiz, ya sukun yani durmak, veya
gecmek hareket etmek yeridir, orda artik senin seyri sülükunun sonudur,
ya durmayi sececen, madde olcan, tahta olcan, cam olcan, kum olcan,
toprak olcan, yada durmakdan gececen, ve hareket edip başa dönecen,
başa dönmek için ise, "euzu bi kelimetillahilerden sonra dedigimiz,
"subhanallahi..." zikiri yani kabeyi tavaf var, yani dönmek hareket
etmek, hareketi secersen, burda tavaf, sonra Allahdan başka ilah
olmadigina iman olan birinci tevhid zikirimiz, ve sonra 10 kulhu,
sonra ise fatiha, sondan başa dönme sirri, bu kulhuler fatihalar hepsi
sagdan solaydi, kuranin yönündeydi, yani sagdan solaydi, amma ondan
sonra ise, kulhu son, ve sondan başa dönmek lazimki, işde kulhuden sonra
fatiha okuruz 10 defa, ve sonra ise, o yukari cikiş olan, kuranin
başina tirmanmak olan, 33 defa "subhanallahi vebihamdihi, subhanallahil
azim ,ve estagfirullah." ile dinlene dinlene yokuşu tirmaniriz. ve bu
zikir ise tersinedir, yani sondan başa dönen bir zikirki, yani sagdan
sola kadar gittik, ve sagin en sonuna vardik, ve orasi artik sol, ve
sonra başa dönmek için işde bu üclüyü 33 defa cekerekden, bu sefer ise
soldan saga dogru hareket ederizki, bitişden sonra başa dönmek hikmetine
ermek için, her bitişden sonra başa dönmek, va baş fatiha ise, senenin
sonu da başida isa da biter, hiristiyanlara göre, isa nin dogumu 24
Aralik, yahut evangelistlere göre 27 si, halbuki senenin sonu 31 aralik,
ve bize göre isanin dogumu ise 1 ocak yani, isa ve mehdi SIRRI, isa da
biter, mehdide, fatihada başlar, bizim isa miz mehdiir, cünkü onlarin
isa si hz isa, bizim isa miz ise mehdidir, mehdi isa dan, isa da
mehdiden , o na, meryeme isa yi koyan biri var degilmi, o kutsal ruh,
işde mehdi, veya diger ismi, musaya bilmediklerini gösteren HIZIR, veya
kuranadaki ismi, musa nin sana tabi oalnmi dedigi RAŞiD, ve yine
muhammed için, muhammedn abdühü ve rasuluhu deriz, amma kuranda mehdi
için ise, "katimizdan ona rahmet verdigimiz kulumuz" diye mehdiye
atfedilr, yin isra suresinde, yine ona, kulumuzu, abdimizi göstermek
için, mescidi haramdan, mescidi aksaya götürdük diyor, ne için? " bi
abdihi" diyor yani o kulumuzu göstermek için, kim o kul, yani muhammed,
gecmişden gelecege, ona mehdiyi ve vaktini göstemek için ref
etttirildi.

19.SINIF SOFiLERE

Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku
bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile)
kelam etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK
makamina )secildi liste tutulur.

5. sınıftan itibaren Bu 19. sinif sofiler  Alfabe duasından önceki
Arapca Elif ba yani alfabeyi 9 defa okurken, birinci boncukda Dad Harfi
sağ azı dişler arasına konarak okunur, ikinci boncukda sol
azı dişler arasına konarak okunur,sonra yine diğerine sonra yine diğerine konarak 9 boncuk sayılır.

Dad Harfinin Mahreci



"Dad"
harfi dilin ucu azı dişlerin arasına konarak "da" denmeye calışılır d ile z arası bir ses çıkar

'Muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani aslı ise

'Muhammed Dziyauddin' diye okunur,
dil sağ azılara, veya sol azılar arasına konabilir, ashabdan ebu bekr
efendimiz iki tarafi ile de bu harfin mahrecini çıkarabilirmiş


Yazımız Devam edecek inşallah

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)